Açık Rıza Metni

Bulut Filo Yönetimi A.Ş. (“Bulut Filo”) Kullanıcı Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve Bulut Filo Yönetimi’nin Kişisel Verilerimi Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda kişisel verilerimin; Kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, Bulut Filo Yönetimi iş ortakları tarafından Bulut Filo Yönetim ürünlerinde kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, uygulamaların işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, Kullanıcı Analizi yapılması, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, ürünler kapsamında Bulut Filo Yönetimi’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Bulut Filo Yönetimi’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Bulut Filo Yönetim’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına; (i) kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verilerim işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verimin işleme amacını ve verilerimin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve (v) kişisel verilerim eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ve bunun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme ve (vi) kişisel verilerimin Kanun’a aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramam durumunda tazminat talep etme haklarımı saklı tutmak kaydıyla, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık şekilde rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Demo İçin Bize Ulaşın

Detaylı bilgi almak ve merak ettiğiniz sorulara yanıt bulmak için, aşağıdaki iletişim kanalları ile bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0850 640 0850 info@bulutfilo.com